Vůle a vědomí při dosahování vzdálenějších cílů

Volná úvaha o vůli a o životních cílech, k tématu Koučování

Autor úvahy: Jana Klementová

Motto: „Nemožné se od možného liší jen tím, že trvá déle.“

Život je určitá přímka zážitků a představ, kdy další krok vpřed navazuje na předchozí zkušenosti (či interpretace těchto zkušeností). Fakticky nelze udělat krok zpět, teoreticky však ano. Stejně jako subjektivní (nehmotná) interpretace minulosti pracuje s fakty, tak fakta budoucnosti mohou vznikat na nehmotných základech, pokud možno co nejvíce v souladu s osobnostními cíli. Individuálními. Každý si píše svou originální knihu života a svému životu rozumí nejlépe.

Jako první asociaci k pojmu vůle si vybavím slovo cíl. O cíli a o cestě k němu se dá uvažovat filozoficky, psychologicky, fyziologicky, ekonomicky, ekologicky, interpersonálně, pragmaticky (rozumově) i emocionálně (srdečně)…různě. Nabízí se otázka, co bylo, je a bude za podstatou cíle. Obvykle se tam krčí motiv, který může být vědomý i nevědomý. Proč tolik chceme, toužíme a sníme o nějakém cíli? A proč někdo ne?

Nezbývá nic jiného, než brouzdat pamětí. Paměť je totiž jediná struktura, která zaznamenává naše zkušenosti, zážitky, touhy, splněná i nesplněná přání, imitace a identifikace, struktury vrozené i konstrukty získané, somatické markery, komplexy, radosti, úzkosti a starosti. Implicitní i explicitní paměť, po celou dobu přítomna v procesu vývoje sebepojetí, procesu, kdy si jedinec uvědomuje, jakým je a jakým by chtěl, či mohl být. Procesu, kdy spolupracuje skutečnost (realita) s imaginativní potencionalitou. Člověku danou jako dar a tolik jedinečnou.

Za podstatou touhy jít dál a nevzdávat se snu může být právě potencionalita, za niž by se mohla nacházet vnitřní bohatost, fantazie, související se schopností vytvořit si vizi, představu, jak bude život vypadat po dosažení cíle, dále víru ve vlastní účinnost, schopnosti a víru v pozitivní budoucnost. S těmito všemi oblastmi pracuje dobrý kouč. Hledá energii naplňovat potencionalitu, kterou máme všichni. Lidé, týmy i celé společnosti…